TRUE LEAD – UDDANNELSE

At være True Lead betyder, at du har fundet kraften i dig selv, at du står i og ved dig selv, og at du er i stand til at mestre dig eget liv, dine følelser og dine potentialer. Med denne kraft vil du være i stand til at vise vejen for andre – med hesten som en ligeværdig partner!

Uddannelsen er for dig, som har en passion for i relation med heste at gøre en indsats for at finde din egen indre True Lead. Der findes ikke kun én vej, ikke blot én måde. Der findes mange måder at skabe forbindelser mellem heste og mennesker på, og uddannelsens formål er, at du finder din vej.

Uddannelsen giver merit til 7 moduler på vores nye rideterapuetuddannelser.

Her kan du høre, hvad andre True Lead studerende sagde efter uddannelsen.

Mange muligheder

Dagene er intense, fulde af indsigter fra hestene og naturen. Du kommer til at udvikle dig på mange forskellige livsområder.

Som menneske er det vigtigt at være i stand til at se, fornemme, mærke og høre, hvad du, din hest og andre mennesker har brug for. Det gælder, uanset om det er relationsarbejde, terapi, eller blot heste og mennesker, der har brug for at finde hinanden.

Når du er sammen med andre mennesker og heste, og I vil finde hinanden, må du kunne være neutral, se klart og ikke blive ramt af egne projektioner. Vejen til hestens og dine medmenneskers hjerter går gennem dit eget hjerte. Derfor er du nødt til at gå vejen selv.

Hesten er vores spejl, og den fortæller os, hvad vi har brug for at vide. Det kræver af os, at vi kan møde op uden planer, projekter eller ambitioner og uden at vide, hvor det ender. Kun dér vil vi kunne se vejen. Du må derfor udvikle din intuition og lære at stole på den. Du må lære at stå tillidsfuldt i det åbne!

Du kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen, når:
Du i forvejen har kendskab til og er vant til at omgås heste.
Du ønsker at udvikle dine evner til at forstå og kommunikere med heste og mennesker
Du ønsker at lære at være kærlig og kraftfuld på samme tid
Du ønsker at gøre en indsats for at finde din egen indre True Lead – den, der viser vejen!
Du ønsker at integrere hestene i arbejdet med dig selv.

Uddannelsesindhold


På uddannelsen vil du bliver ført igennem forskellige læringsmoduler. Altid med udgangspunktet i dit eget helt unikke potentiale!

Der vil imellem undervisningsdagene være praktiske opgaver af forskellig art, og én til én sessioner over Skype min. én maks. to gange i forløbet.

Det forventes ligeledes, at du løser opgaver undervejs og deltager aktivt på alle modulerne.

Der er ingen eksamen eller opgave, der skal løses for at bestå uddannelsen. Du vil i stedet i den afsluttende fase i samarbejde med underviserne udarbejde en opGAVE som illustrerer egen udvikling i løbet af uddannelsen.

Læringsmodulerne inkluderer:


Generelt
– At integrere ligeværdighed i sit livssyn og adfærd over for andre væsner.
– At være kærlig og kraftfuld.
– At være i Nu’et, i tillid og i tryghed.
– At være hurtig, når det er nødvendigt.
– At være langsom, når det kræves.

Sikkerhed

– At kunne sætte sit rum – afgrænsning og invitation.
– At sanse andet og mere, end det du har fokus på (split vision).
– Viden om og forståelse af hestens udtryk og tegn på efterfølgende adfærd.

Teknik

– Håndtering af udstyr
– Kropssprog, holdning, timing og split vision.

Kommunikation 

– At være i resonans med klient og hest.
– At vide, hvad vores opfattelse af os selv og verden gør ved vores kommunikation med andre mennesker og heste.
– At kunne åbne sig for at kunne modtage alle slags informationer, også dem, vi ikke forstår i øjeblikket.

Hesten som traumeheler

– Hvordan hestens nervesystem kan hjælpe menneskers nervesystem.
– Hvordan hesten kan hjælpe mennesker med at bearbejde traumer.

Uddannelsescertificat True Lead Academy
Efter gennemført uddannelse får du et certifikat og kan kalde dig True Lead. Uddannelsen giver merit for 7 moduler på rideterapeutuddannelserne i Horse & Humanship.

Datoer

TLA 2019  hold 2 starter i marts og uddannelsen varer et halvt år.
Send en ansøgning hvis du er interesseret i at starte på holdet. Du vil blive kontaktet for en telefonisk samtale inden optagelsen.

Datoerne for hold 2019:
onsdag – fredag 10-12 april – 3 dages internat
onsdag – fredag 18-10 maj – 3 dages internat
onsdag – fredag 19-21 juni – 3 dages internat
onsdag – fredag 21-23 august – 3 dages internat
onsdag – fredag 2-4 oktober – 3 dages internat

Pris

Prisen for uddannelsen er kr. 39.000,- og inkluderer overnatning og fortæring alle dage.

Prisen inkluderer 15 fulde undervisningsdage – ialt 120 lektion både teoretisk og praktisk med heste.

Jeg gør dig opmærksom på, at du kan spare kr. 3.000,- hvis du indbetaler hele beløbet kr. 36.000,- ved din tilmelding når du er optaget på uddannelsen!
Frafalder du inden uddannelsen begynder tilbageholdes kr. 5.000,- (tilmeldingsgebyr).
Frafalder du uddannelsen under forløbet, kan du ikke få refunderet pengene, jo mindre der foreligger særlige forhold som sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Hvis du vælger at indbetale i rater koster ophold og uddannelse kr. 39.000,-

Du indbetaler kr. 5.000,- ved tilmelding.
Beløbet tilbagebetales ikke, hvis du frafalder uddannelsen inden forløbet starter.

Resten af beløbet betales i 4 rater á kr. 8.500,-

Du modtager en faktura og indbetaler beløbet på på min kto 3409 60004943 – skriv dit navn og TLA 2018
Du vil modtage mange flere information når alle elever er optaget.

Undervisningsteam

Marianne Florman
Jeg er grundlægger af True Lead Academy og har udviklet “Vejen til hestens hjerte- og dit eget!”. Jeg har en bachelor i pædagogik, fra RUC 1995, og har studeret pædagogisk sociologi på DPU i 2002. Samtidig har jeg haft eget firma i mere end 20 år med foredrag og coaching med speciale i præstationsangst, motivation, samarbejde og individorienteret udvikling i grupper og personligt.

Jeg er uddannet Traumeterapeut (Somatisk Experiencing) og  er medlem af Rideterapeutforeningen.

Det er mig, der fungerer som uddannelsesleder og står for det meste af undervisningen, ligesom der vil være gæstelærere til udvalgte dele af undervisningen.
På uddannelsen vil du også møde min faste assistent Dorte Christiansen samt øvrige assistenter, der sammen med mig vil guide dig på vejen.

Assistent:
Dorte Christiansen
Jeg har i flere år haft den glæde at være på ”Vejen til hestens hjerte- og mit eget” sammen med Marianne, og jeg har modtaget individuel undervisning og supervision i hesteassisteret terapi hos hende på Ellevegården. Jeg er uddannet krops-psykoterapeut (MPF) ved Institute for Life Energy og zoneterapeut (RAB) med egen praksis siden 1988. Jeg har siden primo 2013 assisteret ved ridefysioterapi, hvor jeg primært arbejder terapeutisk med kontakten mellem hest og menneske.

Sted

Undervisning bliver afholdt på Møn hos mig på Ellevegården på adressen Rytsebækvej 11, Hjelm, 4780 Stege.

Undervisningen vil foregå på Ellevegården, og de studerende overnatter og spiser morgenmad sammen i nærliggende B&B. Alle måltider er vegetariske og økologiske. Der serveres tre daglige måltider samt kage og kaffe alle dage.

Ansøgningsproces

Du kan allerede nu sende en ansøgning for uddannelsesstart marts 2019.

Du ansøger om optagelse på uddannelsen ved at sende en beskrivelse af, hvem du er, og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til. Fortæl, hvor du er i livet, og hvordan du er sammen med heste. Fortæl, om du bruger heste i dit professionelle erhverv, eller om det er det, du ønsker – eller om du bare ønsker at lære meget mere om dig selv og bruge hesten som hjælper.

Hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsen, er du velkommen til at kontakte mig på mail marianne@florman.dk.

Efter afsendt ansøgning, bliver du kontaktet for en personlig samtale. Herefter vil du få af vide, om du er optaget på uddannelsen.
Jeg og mit team glæder os til at åbne nye døre og finde veje sammen til at åbne netop dine gaver, når det gælder kontakten mellem hest og mennesker.

This post is also available in: English