TRUE LEAD – UDDANNELSE

At være True Lead betyder, at du har fundet kraften i dig selv, at du står i og ved dig selv, og at du er i stand til at mestre dig eget liv, dine følelser og dine potentialer. Med denne kraft vil du være i stand til at vise vejen for andre – med hesten som en ligeværdig partner!

Uddannelsen er for dig, som har en passion for at udvikle relationer mellem heste og mennesker. Du arbejder måske i forvejen med mennesker som ride- eller skolelærer,  som pædagog i rideterapi, som handicapinstruktør, coach eller terapeut, og nu har du lyst til at vide meget mere om, hvordan du kan integrere hestene i dit arbejde. Du har i forvejen kendskab til og er vant til at omgås heste.

Der findes ikke kun én vej, ikke blot én måde. Der findes mange måder at skabe forbindelser mellem heste og mennesker på, og uddannelsens formål er, at du finder din vej. Her kan du høre, hvad True Lead studerende sagde efter uddannelsen.

Mange muligheder

Dagene er intense, fulde af indsigter fra hestene og naturen. Du kommer til at udvikle dig på mange forskellige livsområder.

Som underviser og vejleder er det vigtigt at være i stand til at se, fornemme, mærke og høre, hvad dine elever eller klienter har brug for. Det gælder, uanset om det er relationsarbejde, handicapinstruktion, ridefysioterapi eller -terapi, eller blot heste og mennesker, der har brug for at finde hinanden.

Når du vejleder andre mennesker og heste, og du vil hjælpe dem til at finde hinanden, må du kunne være neutral, se klart og ikke blive ramt af egne projektioner. Vejen til hestens og dine medmenneskers hjerter går gennem dit eget hjerte. Derfor er du først nødt til at gå vejen selv.

Hesten er vores spejl, og den fortæller os, hvad vi har brug for at vide. Det kræver af os, at vi kan møde op uden planer, projekter eller ambitioner og uden at vide, hvor det ender. Kun dér vil vi kunne se vejen. Du må derfor udvikle din intuition og lære at stole på den. Du må lære at stå tillidsfuldt i det åbne!

Du kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen, når:
Du ønsker at udvikle dine evner til at forstå og kommunikere med heste og mennesker
Du ønsker at lære at være kærlig og kraftfuld på samme tid
Du ønsker at gøre en indsats for at finde din egen indre True Lead – den, der viser vejen!
Du ønsker at integrere hestene i arbejdet med andre mennesker og/eller dig selv.

Her kan du se hvad de studerende fra 2016 holdet sagde da afsluttede uddannelsen.

Uddannelsesindhold


På uddannelsen vil du bliver ført igennem forskellige læringsmoduler. Altid med udgangspunktet i dit eget helt unikke potentiale!

Der vil imellem undervisningsdagene være praktiske opgaver af forskellig art, teoretisk læsestof og én til én sessioner over Skype min. én maks. to gange i forløbet.

Det forventes ligeledes, at du løser opgaver undervejs og deltager aktivt på alle undervisninger.

Der er ingen eksamen eller opgave, der skal løses for at bestå uddannelsen. Du vil i stedet i den afsluttende fase i samarbejde med underviserne skulle udarbejde en opGAVE som illustrerer egen udvikling i løbet af uddannelsen.

Læringsmodulerne inkluderer:


Generelt
– At integrere ligeværdighed i sit livssyn og adfærd over for andre væsner.
– At være kærlig og kraftfuld.
– At være i Nu’et, i tillid og i tryghed.
– At være hurtig, når det er nødvendigt.
– At være langsom, når det kræves.

Sikkerhed

– At kunne sætte sit rum – afgrænsning og invitation.
– At sanse andet og mere, end det du har fokus på (split vision).
– Viden om og forståelse af hestens udtryk og tegn på efterfølgende adfærd.

Teknik

– Håndtering af udstyr
– Kropssprog, holdning, timing og split vision.

Kommunikation 

– At være i resonans med klient og hest.
– At vide, hvad vores opfattelse af os selv og verden gør ved vores kommunikation med andre mennesker og heste.
– At kunne åbne sig for at kunne modtage alle slags informationer, også dem, vi ikke forstår i øjeblikket.

Hesten som traumeheler

– Hvordan hestens nervesystem kan hjælpe menneskers nervesystem.
– Hvordan hesten kan hjælpe mennesker med at bearbejde traumer.

Læringsstile

– Hvilke forskellige veje findes for læring til mennesker?
– Hvilke forskellige veje findes til læring for heste?
– Motivation – heste og mennesker

Uddannelsescertificat True Lead Academy
Efter gennemført uddannelse får du et certifikat og kan kalde dig True Lead.

Datoer

TLA 2018  hold 2 starter i uge 33 – Send en ansøgning hvis du er interesseret i at starte på hold 2 den 15-17 august.
TLA 2018  hold 1 starter i uge 8
TLA 2017 er afsluttet i uge 37
TLA 2016 er afsluttet i uge 45

Datoerne for hold 2-2018 (send ansøgning snarest):
onsdag – fredag 15-17 august – 3 dages internat
torsdag – fredag 19-20 september – 2 dages internat
torsdag – fredag 11-12 oktober – 2 dages internat
torsdag- lørdag 25-27 oktober – 3 dages internat
torsdag – fredag 8-9 november – 2 dages internat
torsdag – lørdag 29 november – 1. december – 3 dages internat

Pris

Prisen for uddannelsen er kr. 31.500,-
Prisen for overnatning og fortæring alle dage kr. 7.500,-
i alt kr. 39.000,-

Prisen inkluderer 15 fulde undervisningsdage – ialt 120 timers undervisning både teoretisk og praktisk med heste.

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at du kan spare kr. 3.000,- hvis du indbetaler hele kursus beløbet kr. 36.000,- ved din tilmelding når du er optaget på uddannelsen!
Frafalder du inden uddannelsen begynder eller tilbageholdes kr. 5.000,- (tilmeldingsgebyr)

Hvis du vælger at indbetale i rater koster ophold og uddannelse kr. 39.000,-

Du indbetaler kr. 5.000,- ved tilmelding.
Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis du frafalder uddannelsen inden forløbet.

Resten af beløbet betales i 4 rater á kr. 8.500,-
1 rate: 1. juli
2 rate: 1. august
3 rate: 1. september
4 rate: 1. oktober

Du modtager en faktura og indbetaler beløbet på på min kto 3409 60004943 – skriv dit navn og TLA 2018
Du vil modtage mange flere information når alle elever er optaget.

Undervisningsteam

Marianne Florman
Jeg er grundlægger af True Lead Academy og har udviklet “Vejen til hestens hjerte- og dit eget!”. Jeg har en bachelor i pædagogik, fra RUC 1995, og har studeret pædagogisk sociologi på DPU i 2002. Samtidig har jeg haft eget firma i mere end 20 år med foredrag og coaching med speciale i præstationsangst, motivation, samarbejde og individorienteret udvikling i grupper og personligt.

Jeg er under uddannelse som Traumeterapeut (Somatisk Experiencing) og  afslutter uddannelsen oktober 2017. Jeg er medlem af Rideterapeutforeningen.

Det er mig, der fungerer som uddannelsesleder og står for det meste af undervisningen, ligesom der vil være gæstelærere til udvalgte dele af undervisningen.
På dele af uddannelsen vil du også møde mine assistenter, der sammen med mig vil guide dig på vejen.

Assistent:
Dorte Christiansen
Jeg har i flere år haft den glæde at være på ”Vejen til hestens hjerte- og mit eget” sammen med Marianne, og jeg har modtaget individuel undervisning og supervision i hesteassisteret terapi hos hende på Ellevegården. Jeg er uddannet krops-psykoterapeut (MPF) ved Institute for Life Energy og zoneterapeut (RAB) med egen praksis siden 1988. Jeg har siden primo 2013 assisteret ved ridefysioterapi, hvor jeg primært arbejder terapeutisk med kontakten mellem hest og menneske.

Sted

Undervisning bliver afholdt på Møn hos mig på Ellevegården på adressen Rytsebækvej 11, Hjelm, 4780 Stege.

Undervisningen vil foregå på Ellevegården, og de studerende overnatter og spiser morgenmad sammen i nærliggende B&B. Alle måltider er vegetariske og økologiske. Der serveeres tre daglige måltider samt kage og kaffe alle dage.

Ansøgningsproces

Du ansøger om optagelse på uddannelsen ved at sende en beskrivelse af, hvem du er, og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til. Fortæl, hvor du er i livet, og hvordan du er sammen med heste. Fortæl, om du bruger heste i dit professionelle erhverv, eller om det er det, du ønsker – eller om du bare ønsker at lære meget mere om dig selv og bruge hesten som hjælper.

Hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsen, er du velkommen til at kontakte mig på mail marianne@florman.dk.

Efter afsendt ansøgning, bliver du kontaktet for en personlig samtale. Herefter vil du få af vide, om du er optaget på uddannelsen.
Jeg og mit team glæder os til at åbne nye døre og finde veje sammen til at åbne netop dine gaver, når det gælder kontakten mellem hest og mennesker.

This post is also available in: English