Med hesten som guide

Uanset om du er ramt af stress, depression eller angst eller simpelthen ønsker hjælp til forandring, kan hestene gøre en forskel. Vi kan bruge hesten som guide.

Den måde, hesten kommunikerer med os på, afspejler, hvem vi er, hvorfra vi kommunikerer, og hvordan vores budskab kommer ud. Når vi kommunikerer med heste, er vi sikre på at få et ærligt svar. Fordi hesten – modsat os – ikke har så udviklet en neocortex, har den ikke bagtanker, skjulte dagsordener eller kalkulerede reaktioner. I hesten får vi i stedet kommunikation med et autonomt nervesystem, som svarer instinktivt. Den hverken dømmer eller forherliger. Den er her og nu, og den responderer på det, den møder her og nu. Når vi bruger hesten som guide og anerkender dens kommunikation som feedback til os og vores samvær, er potentialet for vores personlige udvikling altid tilstede.

Hesten afspejler vores nervesystems aktuelle tilstand konstant. Hvis det er disharmonisk, vil den gøre hvad som helst for at finde tilbage til mere harmoni. Den vil bruge forskellige instinktive redskaber så som orientering, bevægelse, flugt, kamp, dissociering og frys for at hjælpe med at afbalancere nervesystemet hos det væsen, den møder.

Samværet med hesten giver os derfor øjeblikkelig feedback på:
– vores aktuelle tilstand.
– om vi er afklarede i forhold til, hvor vi vil hen, i hvilket tempo. Og giver en afklaring i forhold til vores eget personlige rum. Kender vi vores rum? Ærer vi vores rum? Er vi stand til at sige både ja tak og nej tak fra et kærligt sted i os selv? Vi får mulighed for at blive set og modtaget som dem, vi er, og dét vi er uden forbehold.

SE-terapi og hestene

Jeg er uddannet som Somatic Experiencing Terapeut (SEP). SEP er traumeterapi som den amerikanske Psykolog, Peter Levin, har udviklet.

Jeg tog uddannelsen fordi jeg hurtigt i arbejdet med hestene opdagede, at hvis jeg tillod mine heste at gøre deres del af arbejdet i en terapisession, bød de ind med mange kropslige bevægelser, som jeg bad mine klienter spejle. Det vil sige, at hvis hesten rystede på hovedet eller sænkede det, bad jeg mine klienter gøre det samme. Efter flere fantastiske og skelsættende sessioner blev jeg nødt til at vide, hvad det var, hestene gjorde ved mine klienter!

Det viser sig som nævnt ovenfor, at hestene kan læse vores nervesystem i en sådan grad, at de selv vil gøre noget – enten med sin egen krop eller med vores kroppe – for at genfinde balance.Derfor kan vi anvende hesten som guide. Hestene går til og fra sessionerne, og de viser meget ofte med sit kropssprog, hvad klienten har brug for i netop det øjeblik.

De fleste klienter bliver overraskede og meget berørte over, hvor meget hestene er i stand til, og hvordan de på den mest nænsomme måde kan åbne op for og bearbejde blokeringer og ubalancer i vores nervesystem.

Jeg modtager for eksempel mange stressramte klienter. De møder ofte op med hovedet fyldt af tanker og meget trætte kroppe. Nærværet med hestene, roen og den måde, hestene byder ind på, er med til at give klienterne en oplevelse af at falde til ro.

Uddannelsen til SE- terapeut

Somatic Experiencing (kropslig oplevelse) er en nænsom terapiform til at arbejde med eftervirkningerne af chok og traumer, inkl. PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse). Flere forskellige fysiske og psykiske symptomer kan (ofte uerkendt) have deres rod i, at nervesystemet er kommet ud af balance efter en chokerende begivenhed.

Somatic Experiencing er udviklet af Peter Levine (Ph.D. i medicinsk biofysik og psykologi) og tager udgangspunkt i måden, vilde dyr forholder sig til traumatiske hændelser på. Terapiformen tager udgangspunkt i kropsfornemmelserne og følelserne her og nu, og der lægges vægt på opbygning og videreudvikling af ressourcer og modstandsdygtighed (resiliens).

Medlem af SE-Foreningen
Medlem af Rideterapeutforeningen.

Med hesten som guide kursus

Er du interesseret i at lære, hvordan du kan anvende hesten som guide?

læs mere om mit “med hesten som guide” kursus her.

This post is also available in: English